ورود
Menu
دریافت مشاوره برخط (آنلاین)

دریافت مشاوره برخط (آنلاین)

پرسش و پاسخ بین سرمایه گذاران و مسئولین مرکز خدمات سرمایه گذاری

جمعه, 05 مهر,1398/نویسنده: SuperUser Account/تعداد نمایش ها (1102)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
راهنمای سرمایه گذاری در بخش گردشگری

راهنمای سرمایه گذاری در بخش گردشگری

ظرفیت ها اولویت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در بخش گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر

جمعه, 05 مهر,1398/نویسنده: SuperUser Account/تعداد نمایش ها (1026)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
راهنمای سرمایه گذاری در بخش صنعتی و تولیدی

راهنمای سرمایه گذاری در بخش صنعتی و تولیدی

ظرفیت ها اولویت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان بوشهر

جمعه, 05 مهر,1398/نویسنده: SuperUser Account/تعداد نمایش ها (1260)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
راهنمای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

راهنمای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

ظرفیت ها اولویت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان بوشهر

جمعه, 05 مهر,1398/نویسنده: SuperUser Account/تعداد نمایش ها (1204)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
طرح پرورش قارچ شاه صدف

طرح پرورش قارچ شاه صدف

نام علمي قارچ شاه صدف، پلوروتوس ارينجي مي باشد. “ارينجي” از نام گياهي كـه ايـن گونـه قـارچ بـه صـورت وحشي در طبيعت در كنار آن يافت مي شود، گرفته شده است بستركشت بايد درون ظروف مقاوم به دماهاي بالا قرار گيرد و فضاي كافي براي تنفس ميسـليوم در مراحـل بعـد وجود داشته باشد. عمومي ترين ظروف مورداستفاده عبارتند از كيسه هاي پلاستيكي )در چين( و بطريهـاي پلاسـتيكي )در تـايوان و ژاپن. همانطور كه قبلا اشاره شد، متقاضي پرورش قارچ شاه صدف بايد از بستركشت آمـاده اسـتفاده نمايـد. بستركشـت قارچ شاه صدف، در واحدهاي توليد بستركشت قارچ و به صورت جزا توليد شده و به متقاضيان پرورش قارچ شـاه صدف، عرضه مي شود.

نام علمي قارچ شاه صدف، پلوروتوس ارينجي مي باشد. “ارينجي” از نام گياهي كـه ايـن گونـه قـارچ بـه صـورت وحشي در طبيعت در كنار آن يافت مي شود، گرفته شده است بستركشت بايد درون ظروف مقاوم به دماهاي بالا قرار گيرد و فضاي كافي براي تنفس ميسـليوم در مراحـل بعـد وجود داشته باشد. عمومي ترين ظروف مورداستفاده عبارتند از كيسه هاي پلاستيكي )در چين( و بطريهـاي پلاسـتيكي )در تـايوان و ژاپن. همانطور كه قبلا اشاره شد، متقاضي پرورش قارچ شاه صدف بايد از بستركشت آمـاده اسـتفاده نمايـد. بستركشـت قارچ شاه صدف، در واحدهاي توليد بستركشت قارچ و به صورت جزا توليد شده و به متقاضيان پرورش قارچ شـاه صدف، عرضه مي شود.

جمعه, 05 مهر,1398/نویسنده: SuperUser Account/تعداد نمایش ها (1051)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
12
دی ان ان